Svend Aage Nielsen

Svend Aage Nielsen

Personlig/Personal Blog

"FN MÅ UDVIKLES SOM ALTERNATIV TIL KRIG." JFK. Billedet har jeg taget den 7. 10. 1981 fra Empire State Building i New York af regnbuer over FN.

OM inspiration fra JFK og RFK se kennedysociety.dk Kontakt mig på mail:saan@svendaagenielsen.dk

Spørgsmål til folkekirken om dens usandfærdighed

common sensePosted by Svend Aage Nielsen Tuesday, June 07 2011 20:27:53

Der er ikke overensstemmelse mellem ordene herunder,

så der kan sættes lighedstegn mellem sætningerne:

udgår fra Faderen og udgår fra Faderen og fra Sønnen.

Alligevel angiver Vestkirker deres udvidede tekst, som om den ikke er udvidet. Bagerst i Den danske Salmebog kaldes den udvidede tekst for: "Den nikænske Trosbekendelse."

Det sker også på www.folkekirken.dk , og de biskopper, som har ansvaret for fortielsen og fortsættelsen af udvidelsen er pinlige, ligesom biskoppen i Rom er pinlig.

De samme biskopper vil ikke fortælle, hvor lovgrundlaget er for udvidelsen.

Spørg dem, om det er fordi udvidelsen er uden lov = ulovlig.

Dette har jeg skrevet en kronik i Katolsk Orientering om, som man kan læse ved at klikke

Den 18. maj 2011 skrev jeg en kronik herom i Dagbladet Ringkøbing-Skjern. Den 1. juli 2011 skrev jeg på filen foroven i denne rubrik. smiley

  • Comments(0)//www.svendaagenielsen.dk/#post28