Svend Aage Nielsen

Om sandhed og ret i Kirkencommon sense

Posted by Svend Aage Nielsen Sunday, February 10 2019 21:13:40

Herunder lægger jeg flere indlæg ind om det forkerte i, at kalde den udvidede

nikænske trosbekendelse for: Den nikænske Trosbekendelse.

Jeg håber, at man vil se grundligt på, om der ikke skal standses en omfattende svindel med sproget, sandheden og lov og ret i både den romersk-katolske kirke og i Folkekirken.

Info om hjemmesidencommon sense

Posted by Svend Aage Nielsen Tuesday, October 02 2018 11:25:29
Hjemmesiden indeholder så mange indlæg, at man med fordel kan srolle ved at bruge

den lodrette bjælke yderst i højre side til at scrolle ned til der står Næste nederst.


Trykker man på Næste kan man igen scrolle ned til hver næste side.

På side 7 står der:

Artikler, prædikener og taler. Linjen under overskriften skal trykkes ind.


så viser der sig en række filer med blå tekst, som alle kan trykkes frem en efter en.


Der ligger i alt 58 indlæg på hjemmesiden.


God søgning og god læselyst.


Med venlig hilsen


Svend Aage NielsenCV for Svend Aage Nielsen, 2018common sense

Posted by Svend Aage Nielsen Wednesday, May 02 2018 20:38:42

Opdateret CV for Svend Aage Nielsen, 2. maj 2018:Bemærk indledningen til brev til to i Rom.common sense

Posted by Svend Aage Nielsen Monday, November 27 2017 23:18:59

Her er mit åbne brev til først pave Johannes Paul II og derefter til pave Frans i 2017 om det uevangeliske i, at have udvidet oldkirkens Den nikænske Trosbekendelse med ordene i 3. trosartikel "... og fra Sønnen"
Jesus siger i Johannes evangeliet 15, 26, at Helligånden udgår fra Faderen fra evighed af. Han siger også, at han vi sende Helligånden i frelseshistorien, som det skete 1. pinsedag. I bebudelsen til Maria hører vi, at Helligånden skal komme over hende. Derfor er det blasfemisk at hævde, at Helligånden udgår fra Sønnen, der derved gøres - af senere teologiske spekulationer hos Augustin og andre til at være - meddelagtig i sin moders undfangelse.
Det særligt grelle er, at Vestkirkerne: Den romersk-katolske kirke, de protestantiske kirker og den anglikanske kirke - alle lyver, når de angiver Den udvidede nikænske Trosbekendelse som: Den nikænske Trosbekendelse.
Det kan man se i katolikkernes salmebog, og på Den danske Salmebogs sidste sider. Den har falske betegnelser under vore trosbekendelses-tekster.
For Den apostolske Trosbekendelse gælder det, at den i usandhed indledes med Forsagelsen uden at nævne, at denne ikke er en del af trosbekendelsen.
Den nikænske Trosbekendelse anføres desværre ikke, hverken i folkekirkens ritualbog eller i Den danske Salmebog, skønt den er en af folkekirkens bekendelsesskrifter. Den er nævnt i Danske Lov, hvis tekst er retsgrundlaget.

Man kan læse uddybende om det nævnte her på min hjemmeside ikke mindst i min prædiken den 28. maj 2017 i Toreby Kirke, i min prædiken den 20. november 2013 i Sankt Ansgar Domkirke og i min prædiken i Maribo Domkirke den 30. august 2006. Den i Maribo Domkirke står på side 7 under overskriften: Artikler, prædikener og laler. Under den overskrift er der en sort/fed linje, der skal trykkes på. Så kommer der filer op, hvor den tolvte hedder: Saan maribo 30082006. Tryk på den. Som fil nr. 22 står min afskeds-prædiken af 2008.05.01.
NB: Brug Planken yderst til højre til at scrolle ned til Næste de 6 gange, før Artikler, prædikener og taler kommer på skærmen.

Den 3. oktober 2018: Svend Aage Nielsen
Brev til Mrs. Caroline Kennedycommon sense

Posted by Svend Aage Nielsen Monday, November 27 2017 15:43:20

Her er det brev, som Kennedy Selskabet har sendt til Ambassadør Mrs. Caroline Kennedy til hendes 60 års fødselsdag den 27. november 2017:
Mere om Kennedy Selskabets arbejde kan ses her på
denne hjemmeside og endnu mere på www.kennedysociety.dkMed venlig hilsen

Svend Aage Nielsen
Formand

Lars Murersvej 8
6990 Ulfborg

Mail: saan@svendaagenielsen.dkBlandt alle de drømmecommon sense

Posted by Svend Aage Nielsen Thursday, September 21 2017 09:28:33


I ANLEDNING AF FN's INTERNATIONALE FREDSDAG i dag den 21. september 2017

lægger jeg nu min salme FOR FREDEN ind har på hjemmesiden.

Hvis man vil læse flere af mine salmer, så er de udgivet i FLERE SALMER i 2000, der kan efterspørges på biblioteket. Lykkes det ikke, så kan jeg kontaktes:
Åbningstale og Indledningcommon sense

Posted by Svend Aage Nielsen Tuesday, June 13 2017 17:31:21

Den 18. april 2017 indledte jeg på Hovedbiblioteket i Nykøbing F. - før borgmester JOHN forestod åbningen af udstillingen 50 år for Kennedy ideerne:
Den 28. maj indledte jeg - før min prædiken i Toreby Kirke ved mindegudstjenesten - i anledning af stiftelsen af Kennedy Selskabet efterfølgende i Rytterskolen på John F. Kennedys 50 års fødselsdag:
Prædiken den 28. 5. 2017common sense

Posted by Svend Aage Nielsen Wednesday, June 07 2017 18:40:18


Min prædiken over Den lille Trosbekendelse i Toreby Kirke den 28. maj 2017 - 50 år efter stiftelsen af Kennedy Selskabet den 29. maj 1967 med formålet: At holde John F. og Robert F. Kennedys inspiration og livssyn levende, så deres gode ord kan blive omsat til gode handlinger. Herunder, at arbejde økumenisk: